Startsida Spånsan Härbret Gästbok

 

 

Slaktar Johans loftgångsbod i Spånsans fäbodar

Byggnaden uppfördes ursprungligen på Slaktar Johans gård i Norhyttan 1787. I slutet på 1990-talet flyttades den under uppmärksammade former till "Kaptensbostället" vid södra infarten till Borlänge. År 2000 köptes byggnaden av familjen Häägg, nedmonterades och sattes upp på Spånsans fäbodar. I april 2003 köptes ett härbre i Nyhyttan som också flyttades till fäboden. Samma sommar gjordes dessutom en tillbyggnad som ska innehålla kök och hygienutrymme.